Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca mgr Urszula Pawłowska
Sekretarz Joanna Rogalska
dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka
dr inż. Mariusz Siciński
dr inż. Cezary Dębek

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski - Honorowy Przewodniczący
Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Dariusz M. Bieliński - Przewodniczący
Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Anna Boczkowska, prof. nadzw.
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Janusz Datta, prof. nadzw.
Politechnika Gdańska / Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Piastów
prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Politechnika Warszawska
prof. Maurizio Stefano Galimberti
Politecnico di Milano, Włochy
prof. Ulrich Giese
Deutsches Institut für Kautschuktechnologie, Niemcy
prof. Ivan Hudec
Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave, Słowacja
dr hab. inż. Bogusław Królikowski
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń
dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
prof. dr hab. inż. Maria Rajkiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Piastów
prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
prof. dr hab. inż. Władysław Rzymski
Politechnika Łódzka
prof. Robert Schuster
Niemcy
prof. Jyrki Vuorinen
Tampereen Teknillinen Yliopisto, Finlandia