Informacje dla Autorów

Przewidywane Formy Prezentacji

  • referat (maks. 20 min.)
  • komunikat (ok. 10 min.)
  • poster (70x100 cm)
  • reklama w materiałach konferencyjnych
  • stoisko reklamowe firmy (cena do negocjacji)

Streszczenia

Wzór streszczenia do pobrania

Termin nadsyłania streszczeń upływa 30 czerwca 2017.
Prosimy o nadsyłanie streszczeń przygotowanych zarówno w j. polskim,
jak i angielskim.

Publikacje

Artykuły do publikacji w czasopi¶mie "ELASTOMERY" powinny być oryginalne, dotychczas nie publikowane.
Prosimy je nadsyłać do 30 czerwca 2017 r. lub w innym terminie uzgodnionym z Organizatorem.

Prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie z wymaganiami czasopisma "ELASTOMERY" (strona internetowa www.elastomery.pl).