ELASTOMERY 2017

"Z gumą przez życie"
17. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Patronat Honorowy Konferencji objął Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin

Honorowy Patronat Ministerstwa Rozwoju

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
objął Konferencję Honorowym Patronatem

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Nowe elastomery i składniki mieszanek
  • Fizykochemia i modyfikacja elastomerów
  • Wzmacnianie i sieciowanie elastomerów
  • Elastomery termoplastyczne i specjalne
  • Procesy technologiczne i urządzenia do przetwórstwa
  • Metody badań i kontroli - materiały, procesy i wyroby
  • Symulacje procesów, zjawisk i zachowań elastomerów i gumy
  • Guma, kompozyty i nanokompozyty elastomerowe - synteza i aplikacje
  • Starzenie, eksploatacja i czas życia wyrobów gumowych
  • Recykling odpadów gumowych i ochrona środowiska

Język obrad: polski, angielski ( z tłumaczeniem symultanicznym)

Sprawozdanie z Konferencji Elastomery 2017

ARCHIWUM - poprzednia konferencja:

15. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
ELASTOMERY 2013 "Nauka i przemysł"

Szczegółowy program konferencji (do pobrania w pliku pdf)
Relacja z konferencji ELASTOMERY 2013 (do pobrania w pliku pdf)

ARCHIWUM - poprzednia konferencja:

14. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
ELASTOMERY 2011 "Innowacja i zrównoważony rozwój"

Broszura Konferencyjna ELASTOMERY 2011 (do pobrania w pliku pdf)